Σεμινάριo Αυτοπεποίθησης

Σεμινάριο Αυτοπεποίθησης – 8, 15 & 22 Νοεμβρίου

Η Αυτοπεποίθηση μας, επηρεάζει όλα τα αποτελέσματα που επιφέρουμε στην προσωπική και επαγγελματική μας ζωή. Ότι εκπέμπουμε γυρίζει σε εμάς.

Δομή Σεμιναρίου

Σε κάθε ενότητα υπάρχει το θεωρητικό μέρος που συνοδεύεται πάντα από το πρακτικό. Και τι εννοούμε με αυτό; Θα χρησιμοποιήσουμε κάποιες βιωματικές ασκήσεις που θα σας βοηθήσουν να μετατρέψετε τη πληροφόρηση που θα λάβετε σε πράξη και σε χειροπιαστά αποτελέσματα. Όταν χρησιμοποιούμε όλες τις αισθήσεις μας, αλλάζουμε τη βιοχημεία στο σώμα μας και αφομοιώνουμε καλύτερα τη γνώση.

  • Στην 1η ενότητα,   στόχος μας αποτελεί η αναγνώριση της έννοιας της Αυτοπεποίθησης και το ξεκίνημα της ενδυνάμωσης της. Όλα τα παραπάνω θα στηριχθούν στην τέχνη και την επιστήμη του Coaching, για την οποία θα εκπαιδευτείτε αντίστοιχα.
  • Στην 2η ενότητα μας, στόχος μας είναι  να αναγνωρίσουμε τους δικούς σας μοναδικούς λόγους που κρατάνε την Αυτοπεποίθηση σας σε χαμηλά επίπεδα και  την εύρεση των δικών σας βημάτων για την αύξηση της Αυτοπεποίθησης σας και την εφαρμογή τους.
  • Στην 3η ενότητα μας,  στόχος μας είναι η εκπαίδευση σας σε αποτελεσματικές πρακτικές με στόχο την αύξηση και την εδραίωση της Αυτοπεποίθησης σας.